Elevernes undervisningsmiljø

I efteråret 2013 udfyldte skolens elever elevtrivelsesundersøgelsen, i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav til evaluering af undervisningsmiljøet. Med henblik på at sammenligne os med de andre gymnasier som deltog i samme elevtrivselsundersøgelse, sagde skolen ja til at indgå i benchmarking med de øvrige gymnasier. Skolen lå generelt over landsgennemsnittet.

Se samlet rapport for Elevtrivselsundersøgelsen 2013 her