Elevernes undervisningsmiljø

I december 2018 udfyldte skolens elever elevtrivelsesundersøgelsen, i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav til evaluering af undervisningsmiljøet.

Se samlet rapport for Elevtrivselsundersøgelsen 2018 her