COVID-19 Retningslinjer

COVID-19 Retningslinjer

Nedenstående ses de retningslinjer Aarhus Katedralskole har sat i værk som respons på den nuværende COVID 19 situation.

Udgangspunktet for retningslinjerne er Sundhedsstyrelsens Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings-, og uddannelsesområdet”, 6.august 2021 – version 1, samt Børne- og undervisningsministeriets Generelle retningslinjer for ungdoms og voksenuddannelse gældende pr 6.8.2021.

Retningslinjerne opdateres løbende.

Opdat.19.8.2021

 

Gældende for alle på skolen:

Alle skal følge sundhedsstyrelsens seks generelle råd:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

 

Kontakt skolen

Du skal kontakte Ann Andersen: mobil 20101019 eller mail nn@akat.dk

hvis:

 • Du er smittet med COVID-19
 • Du er konstateret nær kontakt
 • Når du er raskmeldt/har negativt testresultatet (4. og 6.dags testen)

 

Hvornår må man komme i skole igen (gælder kun ikke færdigvaccinerede):

 • Har du været nær kontakt (og ikke testet positiv): du må komme i skole igen hvis test på 6.dagen er negativ

OBS: færdig-vaccinerede hjemsendes ikke

 • Er testet positiv, men uden symptomer: 7 dage efter positivt testsvar
 • Er testet positiv og har haft symptomer: 48 timer efter symptom-ophør

 

Ved mistanke om smitte

 • Personen med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive testet med PCR.
 • Personer med symptomer holdes adskilt fra de øvrige elever/studerende og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes, og der bør rengøres på oplagte kontaktpunkter (f.eks. ved siddeplads i klasselokale, håndtag, gelændre mm. som den syge har rørt ved)
 • Ved negativ PCR-test kan mistanken ophæves
 • Personer, der har testet positiv med antigentest skal selvisolere indtil eventuel negativ opfølgende PCR-test

 

Hvem er nær kontakt  

Du er en nær kontakt, hvis du opfylder mindst et af følgende tre kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person 
 • Du har haft direkte fysisk kontakt for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har hostet eller nyst på dig
 • Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen. 

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person:

 • Du er ikke færdigvaccineret­: Du skal straks gå i selvisolation og testes på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
 • Du er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder­­: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Nære kontakter, som tester positiv for eller udvikler symptomer på COVID-19, skal straks gå i eller fastholde selvisolation.

Husk at kontakte Ann Andersen mobil 20101019 eller mail nn@akat.dk

 

Hvornår skal der være kontaktopsporing:

 • Der foretages en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og den mulige nære kontakt.
 • Der sker ikke kontaktopsporing, hvis der kun er mistanke om smitte. Der er ikke kontaktopsporing ved én positiv antigentest, der ikke er PCR-bekræftet.
 • Hvis der er flere personer med en positiv antigentest i en klasse/på et hold, skal der startes kontaktopsporing med det samme - dvs. før der er kommet svar på de opfølgende PCR-test. Det er stadig vigtigt, at alle personer med en positiv antigentest hurtigst muligt får lavet en opfølgende PCR-test.

 

Ved ”anden kontakt”:

Anden kontakt er personer, hvor risikoen for at være smittet er markant lavere end hos nære kontakter, men hvor det af hensyn til at opdage uerkendt smitte kan være hensigtsmæssigt at teste.

 • Fx ved deltagelse i et møde eller deltagelse af undervisning hvor man ikke nødvendigvis er nær kontakt.
 • Skolens kontaktopsporing vurderer de konkret tilfælde
 • Personer der er anden kontakt skal ikke selvisolere, men skal have foretaget én PCR test og være opmærksomme på symptomer (uanset om man er vaccineret eller tidligere smittet)

 

Hjemsendte elever:

 • Elever der er hjemsendte med mistanke om smitte/raske smittede skal deltage i undervisningen hjemmefra som forudsætning for tilstedeværelse i undervisningen (ikke fravær).
 • Eleven har medansvar for at sikre deltagelse i undervisningen ved at informere sine lærere via Teams.
 • Læreren tager kontakt til den hjemsendte elev og sikrer eleven modtager undervisning. Undervisningen kan være synkron eller asynkron

 

Procedure når skolen får informationer om elev er smittet med COVID-19:

 • Kontaktopsporing starter og berørte kontaktes direkte
 • Ved berørte elever orienteres resten af klassens lærere
 • Eventuelt vil elevens klasse, valghold og lærere blive hjemsendt. Såfremt læreren ikke er syg, fortsættes undervisningen virtuelt for de elever der ikke er syge