Overgang til uddannelse

Søgemønstre til de videregående uddannelser (opgjort 2018)

Opgørelsen, for fx 2017, viser hvor mange af Aarhus Katedralskoles studenter, der 27 måneder efter deres studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.

DATA PÅ VEJ


Oplysninger er dannet på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding, Danmarks Statistiks ELEV-register og Undervisningsministeriets eksamensdatabase.