Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2021 kl. 16.00-18.00

 

Mødet afholdes i lokale M18 (hvis mødet afholdes virtuelt, udsendes mødeindkaldelse via Teams)

 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Oplæg om to fag på skolen: Musik v. faggruppeleder, lektor Charlotte Nyrup Thornqvist og Billedkunst v. faggruppeleder, lektor Mette Wilkens
 3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Siden sidst på skolen
 6. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor
 7. Revideret forslag til budget 2021 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 1.
 8. Lånefornyelse pr. 1.4.21 ifølge skolens finansielle strategi. Beslutningspunkt. Bilag 2.
 9. Indbetaling af de indefrosne feriepenge. Beslutningspunkt. Bilag 3.
 10. Benchmark 2019. Orienteringspunkt, Bilag 4.
 11. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver. Bilag 5.
 12. Næste møde afholdes d. 7.4.21. kl. 16.15 – 18.15 (Årsrapport – revisor deltager i mødet)

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen