Referater

Referat af møde i Aarhus Katedralskoles Venneforening d. 5. maj 2021

Tilstede var: Trine Klinge, Lone Eibye Mikkelsen, Anne Kjær Hansen, Christina Troelsen, Dan Enok Sørensen, Elisabeth Jepsen. Jacob Østergaard havde meldt afbud.

 

      1. Valg af referent:

Søren Korshøj Laursen meldte sig.

 

 1. Siden sidst:
 • Der er mange elever tilbage på skolen, den 21. maj er alle eleverne tilbage på skolen. Det glæder vi os til.
 • g’erne fik at vide i dag, hvad de skal op i, og så har de sidste skoledag den 28.maj. Det er anderledes end sidste år.
 • Mange ting er i det hele taget anderledes i denne pandemi-tid, men trods alt mærker man, at eleverne er virkelig glade for at være i skole.
 • Der er stadig mange krav til undervisningen angående afstand og mundbind.
 • Vi har et testcenter på skolen, hvor elever og lærere kan blive testet. Det fungerer rigtig godt.
 • En spændende tid, hvor der sker mange anderledes ting på skolen – vi går bedre tider i møde
 • Vi har igen i år fået mange ansøgere til skolen. Vores kapacitetsbegrænsning gør dog, at vi ”kun” må optage 10 klasser.
 • STX på Dollerupvej nedlægges.
 • Vi ved endnu ikke, hvordan afslutningen af skoleåret bliver. Det afhænger af restriktionernes art og omfang.

 

 1. Årsregnskab og budget.
 • Det fremgår af årsregnskabet, at der ikke er brugt så mange penge i år pga. Corona
 • 8000 kr. i overskud
 • Stadig faldende medlemstal, og det havde vi også budgetteret med.
 • Denne medlemsnedgang ser desværre ud til at fortsætte.
 • Bestyrelsen godkendte årsregnskabet
 1. Arosia

Trine foreslog at skrive en mail til legatmodtagerne med en opfordring til at skrive lidt om legatet, som vi kan samle og sende ud til foreningens medlemmer. På den måde får medlemmerne en tilbagemelding på, hvad deres kontingent går til. Trine skriver et udkast til mailtekst.

 

 1. Generalforsamling
 • Generalforsamling den 6. oktober 2021, kl 19.00
 • Vi spiser sammen inden

 

 1. Tekst og billedekonkurrencen

Der blev fundet vindere i tekst- og billedkonkurrencen. Vinderne bliver kundgjort til dimissionen og i Arosia.

 

 1. Næste møde

Den 24. august kl 16.30

 

 1. Evt.

Vi glæder os til at ses.