Referater

Referat af virtuelt møde 23.02.2021 Aarhus Katedralskoles Venner

Deltagere: Jacob Østergaard, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen, Lone Eibye Mikkelsen, Anne Kjær Hansen, Søren Korshøj Laursen, og Christina Troelsen. Fraværende: Dan Enok Sørensen.

 1. Valg af referent
  Christina blev valgt som referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet fra mødet 3. november er sendt rundt pr. mail og godkendt.
 3. Siden sidst på skolen
  Sidste uges vinterferie var tiltrængt for både elever og lærere, den lange nedlukning er hård for alle, men de klarer det imponerende godt. Alle håber på snarlig genåbning, men tror ikke på at Aarhus kommer med fra start – forhåbentlig kan der gøres nogle erfaringer andre steder med to ugentlige tests af alle elever, som vi efterfølgende kan lære af.
  Der er indført en fast ugentlig virtuel ”klassens halve time”, hvor eleverne kan dele løst og fast, det er de glade for. Nogle sårbare elever har fået lov til at sidde og arbejde på skolen, det er dog ganske få, der har taget i mod tilbuddet.
  Orienteringsmøderne for kommende elever er foregået virtuelt, ligesom brobygning for 8. klasserne har været virtuel. Brobygning for 9.-10. klasse er aflyst.
  Mens eleverne er sendt hjem, har det været muligt at få gjort ekstra grundigt rent og ryddet op på skolen, ligesom der er sat gang i en større renovering af toiletterne i N-bygningen.
  Der har været et uheldigt teknisk nedbrud af skolens hjemmeside, som heldigvis er ved at være løst.
 4. Økonomi
  Intet nyt at berette.
 5. Ansøgninger til Kulturlegatet
  Der er ikke indkommet ansøgninger.
 6. Den kreative konkurrence.
  Søren og Anne fortalte om årets kreative tekst- og billedkonkurrence, som får temaet ”et år med corona”. Bidragene skal i år afleveres digitalt, og der vil være en online udstilling på hjemmesiden og facebook. Fristen for at deltage i konkurrencen er 21. april.
 7. Næste møde
  Onsdag 5. maj 2021 kl 16:30

8. Evt.
Det blev drøftet at foreningen gerne vil give tilskud til kulturelle arrangementer i foråret, når eleverne kan komme tilbage – ekstraordinært også til arrangementer af mere social karakter. Lone vil opfordre eleverne til at sende en ansøgning, når det bliver aktuelt