AKVs Kreative konkurrencer 2021: CORONA

AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER udfordrer elevernes fantasi og kreativitet, og der er penge og berømmelse af vinde.

Fuck, det er crazy/at skulle handle ind lige nu/med krydderen fuld/af pollenallergi./For seks uger siden/var et nys bare et nys.«

(Caspar Eric: Digtsamlingen ”Jeg vil ikke tilbage”, 2020)

BILLEDKONKURRENCEN

Lav et billede, der indfanger og gengiver noget, som har haft betydning og/eller har spillet en rolle for dig i det forgangne år med CORONA. Billedet kan være realistisk/figurativt eller mere abstrakt, og du skal give det en titel. Sammen med billedet skal du aflevere en kort redegørelse for dine overvejelser på max 1⁄2 side. Der er frit valg med hensyn til valg af teknik og materialer, så længe dit arbejde er et billede på flade, som du kan aflevere elektronisk. Ved spørgsmål kontakt Anne Kjær Hansen.

TEKSTKONKURRENCEN

Skriv et essay, en novelle eller et digt om CORONA. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at teksten fremstår levende og anskuelig og har skildringen af noget interessant og vedkommende i relation til det forgangne år med corona-restriktioner som omdrejningspunkt. Teksten skal være på ca. 1000 ord, digtet væsentligt kortere.

AFLEVERINGSFRIST: 23. APRIL 2021

Billedbidrag afleveres elektronisk i PDF-format til ak@akat.dk og udstilles virtuelt på skolens hjemmeside. Tekstbidrag sendes til kl@akat.dk.

BEDØMMELSE

Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse vælger vinderne, som får overrakt præmien ved dimissionen. I begge konkurrencer udnævnes 3 vindere: 1. præmie kr. 1000, 2. præmie kr. 500 og 3. præmie kr. 300.

Vinderhistorien og vinderbilledet vil blive trykt i Arosia, skolens årsskrift.