Fraværstal

Aarhus Katedralskole arbejder løbende med at reducere elevfravær. Vi måler hver måned på henholdsvis fysisk fravær og skriftligt fravær.

Oversigten nedenfor viser samlede fravær i skoleåret 2021/2022, men opstillet som fremmøde og afleveret skriftligt arbejde i stedet fravær.

Tallet for det samlede fremmøde inkluderer fravær, hvor elever har været fraværende til diverse skoleaktiviteter, f.eks. sportsstævner, talentaktiviteter, og andre arrangementer som studiepraktik, session osv. Hertil kommer, at perioder, hvor eleverne arbejder hjemme med opgaver, f.eks. den større skriftlige opgave, ikke figurerer som afholdt undervisningstid.

Tallene viser, at vi igen år har nået målet om et samlet fysisk fremmøde på over 92%. Tallet er lidt lavere end sidste år, hvor det bar præg af en lang coronaperiode med virtuel undervisning. Igen i år nås måltallet omkring antal afleverede skriftlige opgaver også. Det samme gælder antallet af elever med et samlet skriftlig fravær over 15%, hvor tallet for fysisk fravær er steget. Der skal dog igen tages forbehold for den lange coronaperiode i sidste skoleår.

 

Forsømmelser Mål Opgjort ved skoleårets afslutning, juni 2020
Samlet fremmøde 92% 93,3%     (2020: 93,8%, 2021: 96,1%)
Samlet skriftligt arbejde afleveret 92% 96,9%     (2020: 96,2%, 2021: 96,4%)