Fællessangsudvalget

Fællessangsudvalget er en gruppe mennesker, som elsker fællessang, og som arrangerer fællessang i skoledagen, hvor der synges for musikken, glæden og fællesskabet. Udvalget holder jævnligt møder, hvor næste fællessang arrangeres. Arrangementerne foregår en gang om måneden for alle kattens elever. Til selve fællessangen står udvalget for hele den praktiske afvikling.