Censor på Katedralskolen

Velkommen som censor på Aarhus Katedralskole

I god tid inden eksamen vil du fra eksaminator modtage eksamensmaterialet til det hold, du skal være censor på.

De præcise oplysninger om holdets eksamensafvikling bedes du selv hente på skolens studieadministrative system Ludus. Link til Ludus censormodulet: klik her

Login: Dit personnummer (DDMMAA-XXXX) kodeord: CENSOR

På dagen for prøven bedes du møde på kontoret i Gul Bygning, i stueetagen, hvor du vil få udleveret karakterlister. På lærerværelset vil du efterfølgende blive mødt af en lærer, der vil følge dig til eksamenslokalet.

  • Skolen vil hver dag ca. kl. 8.00 servere en kop kaffe og et rundstykke.
  • I frokostpausen serverer skolen en let frokost med vand, kaffe/te.
  • Med hensyn til parkering, henviser vi til betalings p-pladserne ved Navitas. Vi anbefaler desuden at der, særligt i morgentrafikken, beregnes ekstra køretid.

Særligt til SRP censorer

Adgang til SRP opgaverne sker via Netprøver.dk. Du bedes som censor tage kontakt til medbedømmer i god tid inden den mundtlige prøve for at aftale fokus for den mundtlige censur.

Om arbejdet med basal videnskabsteori og faglige metoder:

Eleverne har arbejdet med fagenes metoder i den løbende undervisning og i de flerfaglige forløb, der leder op til SRP. I de flerfaglige forløb er de introduceret til begrebsparrene fra bogen Vidensmønstre. Basal videnskabsteori i Stx, Systime. Ved DHO, SRO og SRP anvendes en skabelon til problemformulering, som bygger på ’problemformuleringshjulet’ - Den videnskabelige basismodel (SDU).

Skolen har bedt eleverne om at skrive et kort afsnit i den skriftlige SRP opgavedel, hvor de reflekterer basal videnskabsteoretisk:

”Skriv et kortere afsnit på maksimum ½ side om de faglige metoder (fremgangsmåder, teorier), du har brugt i udarbejdelsen af netop dit projekt og overvejelser om dem. Du kan her gøre opmærksom på, hvorfor nogle metoder er valgt frem for andre, hvilke typer viden, der er opnået med de forskellige metoder og deres begrænsninger (ingen metoder kan alt). Afsnittet placeres sidst i opgaven, lige inden konklusionen. Du forventes ikke at lave en fuld redegørelse på den korte plads”.