Generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner

Den 6. oktober kl. 19 afholder Aarhus Katedralskoles Venner generalforsamling, hvor der blandt andet skal vælges bestyrelsesmedlemmer, revisor og dirigent. Generalforsamlingen afholdes i lærerkantinen øverst i Gul Bygning, og vi byder på både kaffe og kage. 

Hvis du er tidligere elev eller forældre til en elev, men endnu ikke medlem af venneforeningen, så kan du stadig nå at melde dig ind ved at sende en mail til ke@akat.dk

Dagsorden for aftenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af formandsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Evt. indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Du kan læse referatet fra sidste års generalforsamling her. 

Vel mødt!

Billede af elever foran skolen