Egenbetaling

Du skal påregne en udgift til betaling af visse undervisningsmidler. I skoleåret 22/23 er beløbet 1.295 kr. i 1.g og 600 kr. i 2.g.

Den konkrete udmøntning af indholdet i egenbetaling for skoleåret 2023-24 besluttes først i maj måned 2023.

EGENBETALING
I løbet af de tre år må du påregne en udgift til ekskursioner mv. på ca. 6.000 kr., hvoraf de ca. 5.000 kr. er til dækning af udgifter til studierejsen. 

DEN LOVMÆSSIGE BAGGRUND
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne