Egenbetaling

Du skal påregne en udgift til betaling af visse undervisningsmidler. I skoleåret 21/22 er beløbet 1.295 kr. i 1.g og 600 kr. i 2.g.

Den konkrete udmøntning af indholdet i egenbetaling for skoleåret 2022-23 besluttes først i maj måned 2022.

EGENBETALING
I løbet af de tre år må du påregne en udgift til ekskursioner mv. på ca. 5.500 kr, hvoraf de ca 4.500 kr er til dækning af udgifter til studierejsen. Bemærk dog, at der ved nogle studieretninger er en større egenbetaling.

DEN LOVMÆSSIGE BAGGRUND
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne