Historien

Helt sikre holdepunkter for, hvornår Latinskolen i Aarhus er grundlagt, har vi ikke. Det synes dog rimeligt at antage, at Katedralskolens oprindelse er tæt knyttet til beslutningen om at bygge den Domkirke, vi kender og har som nabo i dag. Det starter altså i det Herrens år 1195 - og skole og kirke er fortsat nære og hinanden venligt stemte naboer.

Læs mere om skolens historie, ansatte siden Middelalderen med mere i menuen til venstre.