Dagsorden til bestyrelsesmøde

 

                                                                                                             Aarhus, d. 24. marts 2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00

herefter middag på Casablanca

Mødet afholdes i lokale M32.

Dagsorden:

 1. Velkomst – herunder velkommen til elev Gustav Braad Doktor
 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af regnskab for 2021 og revisionsprotokol. Revisor Yvonne Bager, PWC, deltager i mødet under dette punkt. Bilag 1 og 2 eftersendes, når de modtages fra revisor. Beslutningspunkt.
 5. Siden sidst på skolen – herunder orientering om den nye bestyrelses sammensætning v. rektor
 6. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor
 7. Orientering om ansøgertal. Orienteringspunkt. Bilag 3.
 8. Handlingsplan og årshjul for samarbejdet med vores kontaktskoler. Orienteringspunkt. Bilag 4.
 9. Globalisering på Aarhus Katedralskole – en oversigt. Orienteringspunkt. Bilag 5.
 10. Elevtrivselsundersøgelsen 2021 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 6.
 11. Forslag til handlingsplaner for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 7.
 12. Benchmark 2020. Orienteringspunkt. Bilag 8.
 13. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet og fotografering af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

 

 

 

                                                                                                             Aarhus, d. 19.1.22

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 26. januar 2022 kl. 16.00-18.00

 Mødet afholdes i lokale M18 (hvis mødet afholdes virtuelt, udsendes mødeindkaldelse via Teams)

 

Dagsorden:

 1. Velkomst til elevrepræsentant Kristian Harrits
 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Siden sidst på skolen - herunder status på udpegning af ny bestyrelse
 5. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor
 6. Orientering om skolens økonomiske situation efter vedtagelse af finanslov 2022. Bilag 1.
 7. Revideret forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024 incl. balance – og likviditetsbudgetter. Beslutningspunkt. Bilag 2.
 8. Revideret forslag til budget 2022 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 3.
 9. Lånefornyelse pr. 1.4.22 ifølge skolens finansielle strategi. Beslutningspunkt. Bilag 4.
 10. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver.

Der er endnu ikke udarbejdet en årsrapport af vores DPO.

 1. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (handlingsplanerne skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 5.
 2. Næste møde er planlagt til afholdelse d. 5.4.22, men da datoen for indsendelse af årsrapporten er ændret, skal mødet afholdes inden d. 1.4.22. Det foreslås, at mødet afholdes d. 31. marts 2022 kl.
  16–18 med efterfølgende middag.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

 

 

 

                                                                                                        Aarhus, d. 15. september 2021 

Dagsorden til bestyrelsesmøde, onsdag den 22. september 2021 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på skolen i lokale M32.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2022 og indbetaling af feriepengeforpligtigelsen.
 4. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.
 5. Orientering om de nye elevfordelingsregler fra 2023. Orienteringspunkt. Bilag 2.
 6. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 3.
 7. Forslag til finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4 og 4a.
 8. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 20/21 – orienteringspunkt. Bilag 5.
 9. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 20/21. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 6.
 10. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Beslutningspunkt. Bilag 7.
 11. Orientering om nyt legat og forslag til fordelingskriterier. Beslutningspunkt. Bilag 8.


Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen