Dagsorden til bestyrelsesmøde

                                                                                                            Aarhus, d. 15. september 2021

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde, onsdag den 22. september 2021 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på skolen i lokale M32.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2022 og indbetaling af feriepengeforpligtigelsen.
 4. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.
 5. Orientering om de nye elevfordelingsregler fra 2023. Orienteringspunkt. Bilag 2.
 6. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 3.
 7. Forslag til finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4 og 4a.
 8. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 20/21 – orienteringspunkt. Bilag 5.
 9. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 20/21. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 6.
 10. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Beslutningspunkt. Bilag 7.
 11. Orientering om nyt legat og forslag til fordelingskriterier. Beslutningspunkt. Bilag 8.


Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen