Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 2. juni 16:30-18:30 2021

Mødet afholdes (såfremt ingen modsætter sig dette) fysisk på skolen i lokale M18. Der vil være en mødeopstilling med god plads mellem mødedeltagerne. Der vil være en let anretning kl. 17.30 som afslutning på skoleåret.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Siden sidst på skolen v. rektor

- Herunder orientering om forløbet af elevfordelingsprocessen

- Ansættelser

 

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. Orienteringspunkt. Bilag 1.

 

5. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Beslutningspunkt. Bilag 2

 

6. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.

 

7. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 3.

 

8. Evt.

 

Der afholdes dimission på Aarhus Katedralskole fredag d. 25. juni 2021 kl. 10.00.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen