Elevernes undervisningsmiljø

I december 2020 udfyldte skolens elever elevtrivselsundersøgelsen, i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav til evaluering af undervisningsmiljøet.

ETU’en viser, at langt, langt de fleste af Aarhus Katedralskoles elever er glade for at gå på Katedralskolen, glade for at gå i skole i det hele taget, og at der er god kontakt på tværs af klasserne. Eleverne er pligtopfyldende, nysgerrige og videbegærlige, og det er på ingen måde ilde set at være aktiv i timerne – de gør sig umage og er vedholdende. De er glade for deres klasser, stemningen er præget af forståelse og respekt, og de er hjælpsomme og gode kammerater.

Derudover er det glædeligt, at elevtrivselsundersøgelsen også viser, at trivslen på Aarhus Katedralskole ligger over landsgennemsnittet på alle fire hovedområder, og at skolen på området mobning ligger godt på det generelle lave landsgennemsnit.

Se samlet rapport for Elevtrivselsundersøgelsen 2020 her