Elevernes undervisningsmiljø

Hvert år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres elevtrivsel. Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) blev gennemført i december 2021. Svarprocenten hos os var denne gang på 92%. Spørgerammen er obligatorisk og formuleret af Børne- og Undervisningsministeriet.

ETU’en viser, at langt de fleste af Aarhus Katedralskoles elever er glade for at gå på Katedralskolen og glade for at gå i skole i det hele taget. De oplever at få støtte og hjælp af klassekammeraterne, og de har god kontakt til eleverne fra de andre klasser. Eleverne er pligtopfyldende og videbegærlige – de gør sig umage og er vedholdende.

Det er desuden opmuntrende, at elevtrivselsundersøgelsen viser, trivslen på Aarhus Katedralskole ligger over landsgennemsnittet på tre ud af fem hovedområder, og lige med landsgennemsnittet på de to sidste.

Se samlet rapport for Elevtrivselsundersøgelsen 2021 her