Elevernes undervisningsmiljø

Den Nationale Trivselsmåling

Hvert år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres elevtrivsel. Den Nationale Trivselsmåling blev gennemført i december 2022. Svarprocenten hos os var denne gang på 89%. Spørgerammen er obligatorisk og formuleret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Målingen viser heldigvis, at langt de fleste af vores elever er glade for at gå i skole, de er glade for Katedralskolen som helhed og deres klasse i særdeleshed – her er stemningen præget af forståelse og respekt for hinanden. De kan lide at lære nyt, klarer alleroftest det, de sætter sig for og sætter pris på at være i en klasse, hvor det er godt at være aktiv i timerne.

Målingen viser desuden, at trivslen på Aarhus Katedralskole ligger på linje med landsgennemsnittet for STX-uddannelserne på alle fem hovedområder, og målingen er på samme niveau som sidste års elevtrivselsundersøgelse.

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 3. år skal der laves en Undersøgelse af det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø, og den er her på skolen blevet lavet i forbindelse med Den Nationale Trivselsmåling.

Overordnet set svarer eleverne positivt på begge dele. Over 90% mener, at skolen er ren, velholdt, indbydende og et godt sted at være. Mellem 75-85% mener, at skolen er godt indrettet til skolearbejde. Lidt færre indikerer, at skolen er indrettet på en måde, der lægger op til socialt samvær med skolekammeraterne. Det har ikke været muligt at benchmarke disse resultater med andre skoler.

Se samlet rapport for målingen og vurderingen inkl. handlingsplaner for 2023 her