IT-support

Skolen anvender Ludus som studieadministrativt system. I Ludus skema ses dagligt skema, fraværsopgørelse, opgaver, individuel eksamensplan med mere. 

Office 365 anvendes til kommunikation, som didaktisk platform med mere. Skolen kommunikerer med den enkelte elev i Outlook samt i Teams. Ved skolestart introducerer vi til relevante Office 365 apps. Alle skolens elever har gratis licens til Office 365 i deres tre år på skolen.

I forbindelse med skriftlige eksamener anvendes Netprøver.dk.

Ved skolestart introducerer vi til alle skolens IT-systemer.

Adgangskoder:

Skolekoden: Unilogin-brugernavnet (kendt fra folkeskolen) er brugernavnet i skolekoden. Ved skolestart tildeles et nyt password, der kan ændres ved start. Pr 1. august er skolekoden aktiv på skolens systemer. Skolekoden bruges ved login på Ludus og O365.

Unilogin: Unilogin-brugernavn og password (kendt fra folkeskolen) bruges ved login på visse eksterne systemer.