IT-support

Skolen anvender Ludus som studieadministrativt system. I Ludus skema ses dagligt skema, fraværsopgørelse, opgaver, individuel eksamensplan mm. 

Office 365 anvendes til kommunikation, som didaktisk platform mm. Skolen kommunikerer med den enkelte elev i Outlook samt Teams. Ved skolestart introduceres til relevante Office 365 apps. Alle skolens elever har gratis licens til Office 365 de 3 år på skolen.

I forbindelse med skriftlige eksamener anvendes Netprøver.dk.

Ved skolestart introduceres til alle skolens IT-systemer.

Adgangskoder:

Skolekoden: Unilogin-brugernavnet (kendt fra folkeskolen) er brugernavnet i skolekoden. Ved skolestart tildeles nyt password, der kan ændres ved start. Pr 1. 8. er skolekoden aktiv på skolens systemer. Skolekoden bruges ved login på Ludus og O365.

Unilogin: Unilogin-brugernavn og password (kendt fra folkeskolen) bruges ved login på visse eksterne systemer.