Fuldførelsesprocent for Aarhus Katedralskoles elever

 

Fuldførselsprocent:

Skole

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Aarhus Katedralskole

81

78

86

83

82

Landsgennemsnit

85

85

85

85

87

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1921.aspx

 

Den gennemsnitlige fuldførelsestid er pt ikke tilgængelig