Kildefortegnelse

Fortegnelsen er udarbejdet af Lektor Axel Jørgensen.

Følgende kilder er anvendt:

Hermann Friis (- Petersen):  Personalhistoriske Bidrag til Aarhus Katedralskoles Historie.
432 sider maskinskrevet Aarhus 1939 (Århus Folkebibliotek Lokalhistorisk Samling).

Hermann Friis (- Petersen):  Nyt Supplement til samme Århus 1948. 74 sider.

Carl E. Jørgensen og V. G. Konradsen:  Series rectorum Vejle 1967.
120 sider (Statsbiblioteket Læsesal).

F. E. Hundrup:  Filologiske Candidater (ved Københavns Universitet).
2. udgave København 1875. 114 sider (Statsbiblioteket Læsesal).

C. O. Kofoed: Alfabetisk Fortegnelse over de lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. Rønne 1906.  142 sider (Statsbiblioteket Læsesal).

C. H. Styhr og H. F. Øllgaard:  Filologi- og Magisterstat København 1907.
159 sider (Statsbiblioteket Læsesal).

Magisterstaten 1926 (1933) 1945 1951 1962 1967.

Rektor Henning Spure Nielsens notat fra 2. januar 1994:  Der medtages kun FAST ANSATTE lærere. Hvis beskæftigelse ved skolen før fast ansættelse, så regnes fra første beskæftigelsesdag.
Listerne renses således for tiden før 1987 for vikarer, som ikke opnåede fast ansættelse.

Efter Lektor Axel Jørgensens død i 1980 er materialet videreført af:

Fru Ulla Hammerich:  1979-1987.

Overassistent Laila Møldrup:  1987-2010.

Materialet er skrevet om i 1994 med henblik på evt. anvendelse ved skolens 800 års jubilæum i 1994.

Materialet er skrevet om i 2010 for bevarelse for eftertiden pga. nyt EDB-program.