SA A + Mat A

Samfundsfag A + Matematik A: Stor viden om samfundet

Studieretningen giver dig en stor viden om samfundet og værktøjer­ne til selv at foretage samfunds­videnskabelige ­undersøgelser. På den måde ruster denne fagpakke dig til en bred vifte af videregående ­uddannelser som for eksempel statskundskab, økonomi, sociologi, journalistik, europastudier og antropologi.

På denne studieretning får du to ret forskellige fag, der supplerer hinanden godt. I samspillet mellem samfundsfag og matematik kan vi undersøge statistiske sammenhænge, der omhandler samfundsfaglige problematikker som for eksempel ulighed, ligestilling, sundhed, økonomisk vækst og vælgeradfærd. De to fag kan i fællesskab bruges til at behandle en lang række emner. Det kan for eksempel være økonomisk ulighed, statistik, opinionsundersøgelser og sundhed. Vi finder data i statistiske databaser, der måske giver os ny viden om sammenhænge i samfundet.

Samfundsfag

I samfundsfag tager undervisningen udgangspunkt i det ­aktuelle og i din egen undren over samfundet. Vi undersøger danske og internationale forhold som politik, mediernes rolle, velfærdsstaten, økonomien, kulturen og EU’s betydning. Faget er en indgang til at forstå verdens politiske, økonomiske og sociologiske sammenhænge. Fokus er på samspillet mellem de generelle samfundsforhold og levevilkårene for det enkelte menneske.

Matematik

I matematik træner vi i høj grad den teoretiske side af faget, så du kan blive klædt på til et studie med et væsentligt ­matematikindhold, eksempelvis øko­nomi. Matematik peger i retning af samfundsfaglige problemstillinger og udfordringer, men vi oplever også fagets alsidig­hed, når vi ser på matematiks ud­vikling i samspil med kulturen og samfundet. Du bliver generelt trænet i logisk argumentation og tankegang, der er til gavn i mange andre fag.

Generelt

Klassen deltager typisk i Samfunds­Cup, hvor vi konkurrerer med andre gymnasieelever fra hele landet om at finde løsninger på aktuelle samfunds­problemer. Og vi inviterer løbende oplægsholdere udefra og arrangerer debatarrangementer med ungdoms­politikere. Desuden er der muligheder for ­besøg hos Statskundskab på Aarhus Universitet. I­nteresserede elever har mulighed for at teste evnerne som interna­tional diplomat i forbindelse med Model UN. I 2.g arrangeres en ­studietur til en by i Europa.

Læs mere om dine muligheder efter gymnasiet her