Fagene

Skolen tilbyder følgende fag: astronomi, billedkunst, biologi, dansk, design og arkitektur, dramatik, engelsk, filosofi, fransk, fysik, historie, idræt, informatik, innovation, italiensk, kemi, kinesisk, latin, matematik, musik, naturgeografi, oldtidskundskab, psykologi, religion, samfundsfag, spansk og tysk.

Fagene indgår i de forskellige studieretninger som obligatoriske fag og valgfag.

Se oversigten over de udbudte valgfag under menuen Valgfag.

Du kan få information om fagenes indhold ved at læse de enkelte fags læreplaner lige her.