Tilbud til grundskolerne

Skolen tilbyder en række spændende undervisningstilbud, der kan støtte eller supplere grundskolernes kernefaglige emner. 

Med assistance fra udvalgte elever på Katedralskolen præsenterer vores dygtige undervisere gymnasieuddannelsens faglighed på en måde, der giver grundskoleeleverne værdifulde redskaber til deres videre skolearbejde. Samtidig åbner tilbuddene for en mulighed, hvor lærerne kan udveksle erfaringer og viden samt etablere potentielle samarbejdsforbindelser. 

Du kan få information om tilbuddenes indhold ved at læse de enkelte fag og forløb lige her.