Fraværstal

Aarhus Katedralskole arbejder løbende med at reducere elevfravær. Vi måler hver måned på både fysisk fravær og skriftligt fravær.

Tallet for det samlede fremmøde inkluderer fravær, hvor elever har været fraværende til diverse skoleaktiviteter, f.eks. sportsstævner, talentaktiviteter, og andre arrangementer som studiepraktik, session osv. Hertil kommer, at perioder, hvor eleverne arbejder hjemme med opgaver, f.eks. den større skriftlige opgave, ikke figurerer som afholdt undervisningstid.

Tallene viser, at vi igen år har nået vores mål om et samlet fysisk fremmøde på over 92% (100-7,4=92,6). 

En sammenligning med Region Midt og landsgennemsnittet viser, at fraværet ligger lavt.

Fravær pr. institution STX

21/22

22/23

Aarhus Katedralskole

7,4 %

7,4 %

Region Midt snit

9,6 %

8,9 %

Landssnit

10,1 %

9,3 %