Mat A + BT A + Fy B

Matematik A + Bioteknologi A + Fysik B: Fremtidens bæredygtige løsninger

På denne studieretning arbejder vi med teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbekæmpelse. Du bliver trænet i abstrakt og logisk tankegang, men også i at tænke bæredygtigt og etisk forsvarligt. Fagene matematik, fysik og bioteknologi arbejder både hver for sig og sammen. Der er blandt andet samarbejde mellem matematik og bioteknologi i forløb om enzymers virkning. Undervisningen er tematisk og eksperimentelt opbygget. Vi skal lave længerevarende eksperimentelle forløb – for eksem­pel kriminaltekniske undersøgelser eller opformering af gensplejsede mikro­organismer med efterfølgende analyse af processen og det færdige produkt.

Bioteknologi

I bioteknologi kobler vi vores studie af naturens ­me­kanismer med teknologien. Vi kommer til at arbejde med udvikling og undersøgelse af innovative løsninger på den moderne verdens udfordringer. Vi kan for eksempel arbejde med DNA, mikro­organismer og lægemidler.

Matematik

I matematik lærer du at mestre abstrakt og logisk tænkning. Du lærer at arg mentere korrekt og udtrykke dig præcist. Du lærer at beskrive og behandle virkelige problemer ved hjælp af matematik, hvilket har stor anvendelse inden for natur­videnskab.

Fysik

I fysik undersøger vi – gennem teori og forsøg – sammenhænge fra naturen og hverdagens teknologi. Du lærer, hvordan man kan forklare egenskaber for universets mindste byggesten og opnår dermed kendskab til, hvordan vores verden helt grundlæggende hænger sammen.

Generelt

Fremtidens bæredygtige løsninger inden for føde­vare­for­syning, ­miljø- og energiproblemer in­volverer innovativ anvendelse af kemiske reaktioner og mikroorganismer. Det bliver du klædt på til at være med til. Vi samarbejder blandt andet med Aarhus Universitet, hvor du kommer til at lave forsøg i profes­sionelle laboratorier. Naturvidenskaben bliver perspektiveret på studie­turen i 2.g, der oftest går til et land i Europa.

Læs mere om dine muligheder efter gymnasiet her