3.k designer lamper til Arkitektskolen

Fra midt september og cirka syv uger frem arbejder skolens arkitektur og design-elever fra 3.k med projektet STED_LYS & SKYGGE. Rammerne for projektet er et samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, hvor eleverne med afsæt i deres viden om den nyopførte skole, byrum og stedsånd samt designhistorisk viden om de klassiske PH og Le Klint, skal udforme et lampedesign, som er tilpasset et udvalgt sted på Arkitektskolen. Med særligt fokus på formsprog, lysets kvalitet og kontekst arbejder eleverne metodisk med at indfange og afsøge skolens karakter via blandt andet fotokartering.

Forløbet er en del af studieretningens forankring i lokale samarbejder, hvor skolens elever arbejder udenfor skolens rammer og får indblik i studieliv og arbejdsprocesser – blandt andet på Arkitektskolen, som klassen besøgte i sidste uge. Efter en rundvisning på skolen og i værkstederne, mødte 3.k to af skolens bachelorstuderende, der blandt andet fortalte om studiemiljø, arkitekturprojekter, teoretisk forankring og uddannelsesmæssige baggrunde. Ren karrierelæring og en oplagt måde at få skærpet blikket i forhold til de fysiske rammer, som skolen tilbyder de studerende og dens gæster.

Efter at have afsøgt stedets karakter og omgivelser, udvalgte eleverne et specifikt sted, hvortil de vil designe en lampe – et lasercuttet produktdesign i skala 1:1 og udført i finér, hvor fokus på formsprog, lys og skygge samt materialebevidsthed er centrale benspænd.

Hjemme på skolen eksperimenterer designerne de næste mange uger videre med mock-ups i papir, kardus mv. og undersøger sig frem til deres endelige idé. Herefter vender vi så tilbage til Arkitektskolen og arbejder os endnu dybere ind i stedet og arkitekturen, laver pinups for arkitektstuderende og modtager feedback på projektet, inden de endelig lamper udformes. Der flettes gradvist mere teori og analytisk tyngde på projektet, og hele forløbet munder ud i mundtlige præsentationer for klassen og med direkte feedback fra Arkitektskolen. I fremvisninger af hele projektet fra tidligste afsøgninger til endeligt resultat.

Nedenfor kan du se billeder fra 3.ks første besøg på Arkitektskolen:

3.k foran Arkitektskolen Aarhus

Rundvisning

Besøg på Arkitektskolens værksted

Koordinator og studielektor Mette Volf fortæller om Arkitektskolen

Rundvisning

Fotokartering

3k kigger på tegninger over Arkitektskolen

3k kigger på tegninger over Arkitektskolen

3k kigger på tegninger over Arkitektskolen

Bachelorstuderende holder oplæg