Studieretninger 2023

Aarhus Katedralskole tilbyder en række studieretninger indenfor områderne naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst.
I menuen til venstre kan du vælge beskrivelserne for de enkelte studieretninger.

Ved de enkelte studieretninger er der vist en grafisk oversigt over et muligt forløb over de tre år. Bemærk, at fagenes placering gennem de tre år kan blive ændret.

Under hver studieretning kan du se informationer om de videreuddannelsesperspektiver, der er knyttet til den specifikke studieretning. 


Du kan også læse mere generelt om dine muligheder her.

KUNSTNERISK FAG

På studieretninger inden for områderne naturvidenskab, samfundsvidenskab og sprog skal der vælges kunstneriske fag.
Skolen tilbyder følgende fag: Billedkunst + Design og arkitektur + Musik.

På studieretninger inden for området kunst skal Musik eller Design og arkitektur vælges som kunstneriske fag afhængig af studieretning.

2. FREMMEDSPROG

På studieretninger indenfor områderne naturvidenskab, samfundsvidenskab og kunst skal der vælges 2. fremmedsprog.
Skolen tilbyder følgende fag:
Fortsættersprog B-niveau: Fransk + Tysk
Begyndersprog A-niveau: Fransk + Kinesisk + Spansk
Vælges et begyndersprog på A-niveau, er der en valgblok mindre i 3.g

På studieretningerne indenfor området sprog er 2. fremmedsprog et studieretningsfag. Her tilbydes også Italiensk begyndersprog på A-niveau.

VALGFAG

På de forskellige studieretninger skal der vælges to eller flere valgfag. Valgfagene giver mulighed for at tone studieretningen i forhold til egne interesser.

Skolen tilbyder følgende fag:
Astronomi C + Biologi C B A + Billedkunst C B + Design og arkitektur C B + Dramatik C + Engelsk A + Filosofi C B + Fransk fortsætter A + Fysik B A + Idræt B + Informatik C B + Innovation C B + Kemi C B A + Latin C B + Matematik A + Musik B + Naturgeografi C B + Psykologi C B + Religion B + Samfundsfag B A + Tysk fortsætter A

NATURVIDENSKABELIGE FAG

Skolen tilbyder følgende fag: Biologi + Informatik + Kemi + Naturgeografi.

Det er skolen, der beslutter hvilke fag, der skal tilknyttes den enkelte studieretning. De viste mulige forløb skal i den forbindelse ses som eksempler.