AKVs kreative konkurrencer 2023: SKÆVT

Aarhus Katedralskoles Venner udfordrer igen i år elevernes fantasi med nye kreative konkurrencer. Under det fælles tema SKÆVT kan eleverne deltage i både billed- og tekstkonkurrencen, der indebærer følgende:

BILLEDKONKURRENCEN

SKÆVT er temaet for dit billede. Lav et billede, der indfanger og gengiver noget tematisk interessant på en virkningsfuld måde. Billedet kan være figurativt eller mere abstrakt. Der er frit valg med hensyn til både teknik og materialer. Du skal desuden give dit billede en titel, og det skal afleveres parat til udstilling. Sammen med billedet afleverer du en kort redegørelse for dine overvejelser på maks en halv side.

Har du spørgsmål, kan du sende en mail til ak@akat.dk.

TEKSTKONKURRENCEN 

Skriv et essay, en novelle eller et digt, der skildrer noget interessant og vedkommende under temaet SKÆVT. I bedømmelsen vil der ud over det tematiske omdrejningspunkt blive lagt vægt på, at skildringen er levende og anskuelig. Teksten skal være på ca. 1000 ord, digtet væsentligt kortere.

AFLEVERINGSFRIST: 13. marts 2023

Billedbidrag afleveres på kontoret i Gul Bygning. Alle bidrag udstilles på skolen. Tekstbidrag sendes til kl@akat.dk. 

BEDØMMELSE

Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse vælger vinderne, som får overrakt præmien ved dimissionen. I begge konkurrencer udnævnes tre vindere:

  1. præmie: 1000 kroner
  2. præmie: 500 kroner
  3. præmie: 300 kroner

Vinderbilledet og vinderhistorien bliver trykt i dette års udgave af Arosia, skolens årsskrift.