Aarhus Katedralskoles Venner

Aarhus Katedralskoles Venner

Aarhus Katedralskole er noget helt specielt! Det er vi naturligvis alle enige om. Noget af det, der er med til at gøre Katedralskolen speciel, er den lange historie – over 825 år. Så mange år har Venneforeningen dog ikke på bagen; vi har "kun" været med siden ca. 1920. Først som Aarhusianersamfundet/Arosia og fra 1948 som Aarhus Katedralskoles Venner. Venneforeningen er faktisk også med til at gøre "Katten" til noget særligt.

Vi har to væsentlige formål: Dels er vi et forum for tidligere elever, som gerne vil bevare kontakt med hinanden, med deres "gamle" skole og de nuværende elever, dels er vi en traditionel støtteforening, som hjælper skolen med at løse (mindre) problemer af økonomisk art.

Vi er omkring 300 Venner, og vi vil gerne være flere! Alle med særlige Katedralskole-interesserer – elever og deres forældre, tidligere elever og deres forældre, og naturligvis skolens lærere, både nuværende og pensionerede – er meget velkomne. Bestyrelsen består af både tidligere elever, forældre og lærere. Rektor er "født" næstformand.

Hvad laver Vennerne?

  • Vi arrangerer foredragsaftener sammen med elevforeningen Heimdal. Vi har præsenteret en række meget spændende foredragsholdere. Alle Venner er velkomne til disse aftener.
  • Vi står bag Katedralskolens Mindebibliotek, som rummer en stor mængde lokalhistorisk materiale, både om skolen og om Århus, fra skrifter og bøger til film og fotos.
  • Vi udgiver "Arosia". Arosia er et blad med skolehistorier, både fra nuværende og "gamle" elever.
  • Vi støtter skolen og eleverne økonomisk. Vi bestyrer en lang række legater, som uddeles blandt skolens elever; og vi hjælper rektor med et rådighedsbeløb til elever, som har særlige behov.
  • Vi støtter særlige oplevelser på studieture.
  • Vi udskriver kreative konkurrencer, hvor de bedste kunstværker og noveller præmieres.

Indmeldelse og medlemsskab

Er du tidligere elev? Så meld dig ind i Aarhus Katedralskoles Venner! Du bliver medlem af venneforeningen ved at skrive til ke@akat.dk