Matematik A + Fysik A + Kemi B

Matematik A + Fysik A + Kemi B: Med fysikken som fundament

Denne studieretning giver en dybdegående forståelse af naturvidenskab med baggrund i matematikken. Og med fysik på A-niveau i alle tre år vil du fra starten gå i dybden med løsning af virkelige problemer ved hjælp af fysikken. Kemi bruges i samspil med fysik til at forklare og undersøge stoffers egenskaber, som eksempelvis farve, elektrisk ledningsevne og magnetisme. Når fysik er treårigt sammen med matematik, er der mulighed for fra starten at bygge en solid viden op i et større samspil mellem de to fag.

Fysik
I fysik lærer du, hvordan man kan forklare egenskaber for universets mindste byggesten og opnår dermed kendskab til, hvordan vores verden helt grundlæggende hænger sammen. Du vil opleve fysik A som et fag, hvor vi arbejder med løsning af praktiske problemer for eksempel inden for vedvarende energi. Men der er også tid til den mere filosofiske side af fysikken - fra de allermindste kernepartikler til de allerstørste strukturer i universet. Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen?

Matematik
I matematik lærer du at mestre abstrakt og logisk tænkning. Du lærer at argumentere korrekt og udtrykke dig præcist. Du lærer at beskrive og behandle virkelige problemer ved hjælp af matematik, hvilket har stor anvendelse inden for naturvidenskab.

Kemi
I kemi zoomer vi helt ind på atomerne og molekylerne og får en forståelse af, hvordan forskellige stoffer fra hverdagen kan bruges som lægemidler, brændstof, konserveringsmidler, antioxidanter med mere. I laboratoriet fremstiller vi stoffer som eksempelvis acetylsalicylsyre, der er det aktive stof i hovedpinepiller.

Generelt
Denne fagpakke giver adgang til videregående uddannelser inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab. På studieretningen samarbejder vi med afdelingen for strålebehandling på Aarhus Universitetshospital og med lokale virksomheder og institutioner som for eksempel Dupont, AKV-gummi, Aarhus Universitet og vores nabo Ingeniørhøjskolen. Naturvidenskaben bliver perspektiveret på studieturen i 2.g, der oftest går til et land i Europa.

Læs mere om dine muligheder efter gymnasiet her