Digital post

Borgere og virksomheder kan sende post til Aarhus Katedralskole via Digital Post.

Nedenstående to links leder henholdsvis en borger og en virksomhed direkte til en ny meddelelse på virk.dk/borger.dk, hvor Aarhus Katedralskole er valgt som modtager. QR-koden kan også benyttes.

 

Borger

 

Virksomhed