Forskerspirer

Til vores elever i 2.g tilbyder vi deltagelse i Projekt Forskerspirer. Eleverne kan vælge at arbejde inden for et af områderne: Humanisme, Naturvidenskab, Samfundsfag eller Bio/sundhed

Som forskerspire får man mulighed for at arbejde i dybden med et projekt, der virkelig har ens interesse og for at udvikle et netværk til andre dygtige og forskningsinteresserede elever. Som forskerspire kommer eleverne bl.a. på workshops og arbejdsweekend, hvor der arbejdes på det personlige projekt. Samtidig giver workshopsene masser af faglig input, som kan være til stor nytte både i den daglige undervisning og i særdeleshed i forbindelse med AT og SRP.

Se mere på forskerspirer.ku.dk

Katedralskole deltog i 2023 i Projekt Forskerspirer med to flotte nomineringer. Misiki Bharadwaz var nomineret i kategorien Sundhedsvidenskab, og Victoria Otzen var nomineret og vandt den naturvidenskabelige kategori