3.a bioteknologi har deltaget i forskningsprojektet 'Tiny Earth'

3.a bioteknologi har i januar og februar deltaget i projekt ’Tiny Earth’ i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet er den del af et verdensomspændende forskningsprojekt, der handler om at finde ny antibiotika fra jordbakterier. ’Tiny Earth’ er bygget op om et globalt netværk, hvor både forskere, lærere og elever samarbejder med formålet om at lære om antibiotikaresistens, jorderosion og disses konsekvenser for vores samfund. Projektet har desuden til formål at involvere elever i naturvidenskabelig forskning.

Indsamling af jordprøver

Starten på 3.a’s arbejde med projektet foregik i Riis Skov, hvor de indsamlede jordprøver. Tilbage på skolen blev jordprøverne undersøgt i laboratoriet, og klassen udførte de første trin i processen med at isolere bakterier fra prøverne. Her blev jordprøvernes PH-værdi testet, og klassen udvalgte de jordbakterier, som de ville arbejde videre med.

Elever fra 3.a laver fortyndingsrækker

Besøg fra Aarhus Universitet

Besøg på Aarhus Universitet

To uger senere besøgte 3.a Aarhus Universitet for at fortsætte forløbet om antibiotika og antibiotikaresistens. Her arbejdede klassen videre med at karakterisere jordbakterierne og vigtigst af alt: undersøgte om der var nogle af dem, der producerede antibiotika, altså stoffer der hæmmer væksten og dræber andre bakterier. I løbet af dagen på AU foretog klassen en hel del tests af bakterierne, blandt andet undersøgelser af bakteriernes cellestruktur.

Test af jordbakterier

Test af jordbakterier

3.a på besøg på Aarhus Universitet

Stor tak til Aarhus Universitet for samarbejdet og for det lærerige forløb om jagten på ny antibiotika!