Udveksling til Kassel

Hvert forår får nogle 2.g’ere med tysk mulighed for at tage til Kassel. Her skal de bo hos jævnaldrende gymnasieelever i en tysk familie og følge nogle timer i gymnasiet dér, og de vil samtidig opleve et varieret program. Senere kommer de tyske elever til Aarhus. Det gensidige udbytte er både fagligt, socialt og personligt, og man kunne driste sig til at tale om en lille dannelsesrejse.

Vores tyske partnerskole er Jacob Grimm Schule i Kassel.