Ansatte 1800 til 1899

NAVN FAG FØDT ANSAT FRATRÅDT BEMÆRKNINGER DØD
Henrik Christopher Rohde   1778 1800 1805   1805
Stephan Hofgaard Kryssing   1765 1801 1801 sognepræst 1818
Carl Frederik Jansen   1777 1801 1805 sognepræst 1831
Andreas Jørgen Fischer  Bastrup   1778 1804 1813 sognepræst 1819
Emanuel Tauber gr la 1776 1805 1811 rektor Aalborg 1847
Erik Gjørup Tauber da re 1782 1805 1818 rektor Kolding 1854
J. Christoph Karlos tegning 1764 1806 1815   1815
Evard Christie Fleischer ma 1780 1806 1846   1854
Jacob Filstrup Haasum fr ty 1782 1806 1812 jurist 1827
Frederik Aarestrup calligrafi 1783 1806 1807   1807
Jeppe Christensen Quistgaard   1781 1811 1819 rektor Slagelse 1850
Peder Munch   1782 1813 1816 sognepræst 1834
Hans Henrik Blache la gr 1787 1813 1861 1838 rektor 1871
Adam Abr. Engelbrecht tegning da 1768 1815 1836   1849
Jacob Samuel Hertel la re ty 1792 1816 1824 sognepræst 1867
Peter Christian Asmussen fr gr 1790 1818 1828 sognepræst 1864
Hans Peter Mollerup da la ty re 1797 1819 1830 sognepræst 1862
Peter Jørgen Stougaard da la 1798 1824 1829 sognepræst 1865
Jens Frederik Wilh. Edsberg re gr fr 1800 1828 1835 sognepræst 1867
Frederik Sneedorff Birch da fr ol 1805 1829 1838   1869
Emmerik Lucian Høegh-Guldberg skriv tegn 1807 1829 1874   1881
Holger Fønss la gr ty 1807 1830 1833 sognepræst 1894
Johs. Von Freiesleben gy 1795 1833 1841   1873
Ole Chr. Ludvig Arntzen la gr ty 1802 1833 1869   1869
Wilhelm Paludan-Müller la re 1807 1835 1839 sognepræst 1861
Julius Røgind hi ge  1814 1837 1850 sognepræst 1876
Petrus Kabell da re 1810 1838 1848 sognepræst 1890
Knud Peter Knudsen hebr la ty 1811 1839 1852 sognepræst 1884
Johan Fr. Anton Martinus Carøe en 1811 1839 1861 Metrop. 1890
Nis Hanssen ty la 1808 1842 1845 sognepræst 1866
Andr. Evald Meinert Thomsen ty hi 1811 1845 1848 sognepræst 1886
Jens Vilhelm Leth ma 1810 1846 1852 sognepræst 1876
Ludv. Henrik Ferd. Opperman gr la hi 1817 1846 1851 forstmand 1883
Adam Christoffer Fabricius   1822 1848 1859 sognepræst 1902
Peter Alberg Holm nahi da 1823 1849 1855 sognepræst 1892
Frederik  Wilhelm Wiehe gr la da 1817 1852 1864   1864
Fr. Julius Chr. Munch hi ge  1821 1852 1874   1874
Peder Pedersen Freuchen naturlære 1827 1852 1858 professor Landbohøjskolen 1894
Caspar Gerhard Clemens Funch ty 1807 1853 1873   1893
Niels Chr. Nyborg Lassen nahi aritm 1812 1853 1856   1857
Peter Høeg Warming ma 1820 1853 1873 privatlærer 1909
Ole Anton Hovgaard hi la hebr 1821 1853 1877   1891
Peter Gothold Schaldemose fr 1824 1853 1887   1897
Janus Severinus Mollerup re da ty 1824 1855 1862 sognepræst 1900
Edvard Erslev nahi ge 1824 1856 1871 forfatter 1892
Carl Christian Ostermann ma 1828 1858 1895   1896
Adam Vilhelm Gram re da  1824 1859 1886   1906
Lesor Kleisdorff la gr en 1832 1861 1903   1913
Fritz Phister Ingerslev re da  1834 1862 1870 sognepræst 1914
Anton Neergaard gr la da 1832 1864 1889 rektor Horsens 1928
Otto Christian Lohse hi ge 1835 1867 1884 overlærer Horsens 1901
Julius Hoffmeyer nat ge 1841 1869 1901 statsbibl. 1905 1911
Fr. Carl Chr. Engell da hi re ma 1844 1870 1915 konst.rektor 1906 1918
Heinrich Edv. Johan Mylord naturlære 1845 1874 1906   1910
Gustav Christensen ma 1852 1878 1908   1912
Har. Albr. Imm. Baggesen gy 1838 1879 1898   1905
August Müller sang 1849 1881 1908   1928
Nicolai Frederik Stegmann da ty 1848 1883 1918   1929
Frederik Chr. Lorentzen da hi en 1850 1883 1920   1937
Johan Otto Lund da la gr 1855 1884 1902 rektor Horsens 1930
Poul Christian Mørch da re 1846 1886 1887   1887
Harald Jenssen-Tusch tegn 1851 1886 1895   1922
Marius Conrad Koefoed la fr ty 1859 1886 1894 rektor Rønne 1959
Mauritz Gothold Krag da re ge 1852 1887 1910   1910
Sveinbjørn Sveinbjørnsson fr en 1861 1887 1924   1924
Hans Frederik Georg Larsen gy 1857 1888 1927   1943
Carsten Thomas Meldal hi gr la 1846 1889 1918   1926
Karl Gustav Brøndsted hi gr la 1851 1894 1921   1945
Johan Ramm ma 1867 1895 1917   1942
Mathias Møller nahi 1869 1899 1937   1937