Elevfællesskaber, musikliv og kunst på Aarhus Katedralskole

Aarhus Katedralskole er fyldt med engagerede elever, der gerne vil fællesskabet på tværs af årgange og klasser samt mødes om aktiviteter, der gør skolen og hverdagen til et bedre sted.

Dannelse, samfundsengagement og elevdemokrati er væsentlige nøgleord for skolen, og dette ses tydeligt i de mange udvalg, som eleverne selv etablerer og vedligeholder.

Alle kan finde et udvalg med en sag, som man har lyst til at engagere sig i – og alle er velkomne i et eller flere af skolens elevdrevne fællesskaber, som vi her præsenterer en oversigt over.