Bestyrelsen

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er blandt andet overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik.

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

Bestyrelsen sammensættes således

  1. Seks udefrakommende medlemmer, der tilsammen repræsenterer byens videregående uddannelser, grundskolerne, kulturlivet i Aarhus og regionens kommunalbestyrelser i forening samt et medlem, der udpeges ved selvsupplering.
  2. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
  3. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

 

Bestyrelsen på Aarhus Katedralskole (2022-2026)

Formand

Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet 
-repræsentant for de videregående uddannelser, udpeget af rektor for Aarhus Universitet

 

Øvrige eksterne medlemmer

Lars Klavsen, IT-project manager
-repræsentant for kommunalbestyrelserne i regionen, v/Aarhus Byråd

Trine Holm Thomsen, direktør for Aarhus Teater
-repræsentant for kulturlivet i Aarhus, udpeget af borgmesteren i Aarhus Kommune

Jasper Kyndi, senior market director hos COWI
-repræsentant for erhvervslivet, udpeget af Erhverv Aarhus

Claus Grambo Larsen, pædagogisk leder på Skødstrup Skole
-repræsentant for grundskolerne, udpeget af Aarhus Skolelederforening

Jens Hansen, direktør for Jens Aps
-ved selvsupplering

 

Medarbejderrepræsentanter

Maiken Baltzer Løsmar, lektor

Rasmus Tranegaard Andersen, lektor

 

Elevrepræsentanter

Gustav Braad Doktor , 3.k

Oliver Wisler Lykke, 2.c

 

Fra venstre: Anton Emil Meldgaard Vind(udtrådt pr.1/7-23), Oliver Wisler Lykke, Trine Holm Thomsen, Lars Klavsen, Jens Hansen, Rasmus Tranegaard Andersen, Michael Svarer, Maiken Baltzer Løsmar, Claus Grambo Larsen og Lone Eibye Mikkelsen. På billedet mangler Jasper Kyndi og Gustav Braad Doktor.

Mødeplan 2022/2023

Vil du se mødeplanen for bestyrelsens møder?

Så kan du klikke lige her