Bestyrelsen

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er bl.a. overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik.

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

 

Bestyrelsen sammensættes således:

  1. Seks udefrakommende medlemmer, der tilsammen repræsenterer byens videregående uddannelser, grundskolerne, kulturlivet i Århus og regionens kommunalbestyrelserne i forening samt et medlem, der udpeges ved selvsupplering.
  2. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
  3. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

Bestyrelsen på Aarhus Katedralskole:

Direktør Henning Kærsgaard
med stemmeret
h.kaersgaard@gmail.com

Direktør Marc Perera Christensen
med stemmeret
mpc@erhvervaarhus.dk

Vicedirektør Kristian Thorn
med stemmeret
krth@adm.au.dk

Executive HR Business Partner Nete Bechmann
med stemmeret
bechmann.nete@gmail.com

Pædagogisk leder Claus Grambo Larsen
med stemmeret
clagla@aarhus.dk

Adm. direktør Jens Hansen
med stemmeret
jh@jens-aps.dk

Lektor Maiken Baltzer Løsmar
uden stemmeret
loe@akat.dk

Lektor Ditte Nørtoft Nielsen
med stemmeret
dn@akat

Elev Gustav Braad Doktor
uden stemmeret
akat@akat.dk

Elev Kristian Sommer Harritz
med stemmeret
akat@akat.dk

SEKRETARIAT:

Rektor Lone Eibye Mikkelsen
le@akat.dk

Mødeplan 2021

Vil du se mødeplanen for bestyrelsens møder?

Så kan du klikke lige her