KulTURlegatet

I forbindelse med Aarhus Katedralskoles 800 års jubilæum oprettede Aarhus Katedralskoles Venner et kulTURlegat, jf. Gavebrevet, hvor der står ” Et ekstra drys, der hvert år skal give en klasse på studierejse den kulturelle oplevelse, der ikke er plads til på det almindelige rejsebudget. En udflugt – en teatertur – en udstilling?” Det var vigtigt for Vennerne, at foreningens gave blev til glæde for de elever, der går på skolen lige nu.

Klasserne skal i deres ansøgning argumentere for den begivenhed, de mener, fortjener støtte. Kendskabet til Vennerne er med denne gave blevet stærkt udbredt blandt eleverne, og bestyrelsen modtager hvert år en ansøgning fra næsten hver klasse, der tager af sted i 2.g’ernes studierejseuge. Har der været penge nok i kassen, har vi de fleste år støttet flere klasser. Vi forventer til gengæld en artikel med billeder fra dem, som beskriver betydningen af det støttede arrangement. Nogle af artiklerne kommer i sommer-Arosia, og som noget fra 2013 er alle beretninger lagt ud på skolens hjemmeside under Vennerne.

Studierejserne er nu defineret som et fællesfagligt forløb, det vil sige, at rejsen er et tværfagligt samarbejde mellem to fag om et overordnet tema. Den begivenhed, som der søges støtte til, skal bidrage væsentligt til dette tema, skal være noget særligt. En almindelig turistudflugt eller et arrangement med mad og drikke støttes for eksempel ikke.

 

Ansøgningsskemaet kan downloades her.