Personale

Funktion: Vikar

Fag: Naturgeografi

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Idræt

Funktion: Lektor,Bibliotekar

Fag: Dansk,Tysk

Funktion: Lektor

Fag: Kemi,Matematik

Funktion: Sekretær

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Biologi,Naturgeografi

Funktion: Lektor

Fag: Billedkunst,Design og arkitektur,Tysk

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Informatik

Funktion: Lektor,Orlov

Fag: Idræt,Psykologi

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Filosofi,Spansk

Funktion: Lektor

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor,Ledelse

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Religion

Funktion: Lektor,Ledelse,Skemalægger,Eksamen

Fag: Billedkunst,Biologi

Funktion: Årsvikar

Fag: Dansk,Dramatik

Funktion: Vikar

Fag: Dansk,Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Fransk,Musik

Funktion: Lektor

Fag: Matematik

Funktion: Sekretær

Fag:

Funktion: Lektor,Orlov

Fag: Dansk,Idræt

Funktion: Lektor,Vikar

Fag: Engelsk,Samfundsfag

Funktion: Lektor

Fag: Billedkunst,Engelsk,Musik

Funktion: IT-supporter

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Astronomi,Fysik,Kemi

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Engelsk

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Spansk

Funktion: Lektor

Fag: Biologi,Naturgeografi

Funktion: Lektor

Fag: Matematik,Spansk

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Kinesisk

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Samfundsfag

Funktion: Pedelmedhjælper

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Idræt,Musik

Funktion: Lektor

Fag: Billedkunst,Dansk

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Samfundsfag

Funktion: Assistent bogdepotet

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Psykologi

Funktion: Adjunkt

Fag: Biologi,Bioteknologi,Kemi

Funktion: Sekretær

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Græsk,Italiensk,Latin,Oltidskundskab

Funktion: Lektor

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Matematik

Funktion: Lektor,Matematikvejleder

Fag: Astronomi,Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Græsk,Historie,Oltidskundskab

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Samfundsfag

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Idræt

Funktion: Rektor

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Fransk

Funktion: Lektor

Fag: Billedkunst,Dansk,Design og arkitektur

Funktion: Lektor,Læsevejleder

Fag: Psykologi,Samfundsfag

Funktion: Vicerektor,Ledelse

Fag: Dansk,Psykologi

Funktion: Lektor,Skemalægger ass.

Fag: Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Fysik,Kemi

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Engelsk

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Fransk

Funktion: Lektor,Studievejleder

Fag: Matematik,Psykologi

Funktion: Lektor,Læsevejleder

Fag: Dansk,Engelsk

Funktion: Orlov,Adjunkt

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Italiensk,Latin,Oltidskundskab

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Fransk,Latin,Oltidskundskab

Funktion: Lektor,Tillidsrep.

Fag: Historie,Religion

Funktion: Lektor

Fag: Billedkunst,Engelsk

Funktion: Lektor,Orlov

Fag: Biologi,Naturgeografi

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Samfundsfag

Funktion: Lektor

Fag: Innovation,Naturgeografi,Samfundsfag

Funktion: Lektor

Fag: Biologi,Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Tysk

Funktion: Lektor

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Historie,Religion

Funktion: Lektor

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Italiensk,Latin,Oltidskundskab

Funktion: Pedelmedhjælper

Fag:

Funktion: Lektor,Studievejleder

Fag: Dansk,Religion

Funktion: Assistent bogdepotet,Vikar

Fag:

Funktion: Årsvikar

Fag: Engelsk,Idræt

Funktion: Lektor

Fag: Idræt,Samfundsfag

Funktion: Lektor

Fag: Astronomi,Fysik,Kemi

Funktion: Teknisk serviceleder

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Biologi,Bioteknologi,Kemi

Funktion: Lektor

Fag: Kemi,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Religion

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Dramatik

Funktion: Lektor,Studievejleder

Fag: Historie,Religion

Funktion: Lektor

Fag: Fysik,Matematik

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Religion,Tysk

Funktion: Lektor

Fag: Dansk,Musik

Funktion: Lektor

Fag: Biologi,Engelsk

Funktion: Lektor,Ledelse

Fag: Dramatik,Idræt,Musik

Funktion: Lektor

Fag: Engelsk,Idræt

Funktion: Rengøringsassistent

Fag:

Funktion: Lektor

Fag: Kemi,Matematik