BI A + Ke B

Biologi A + Kemi B: Organismer og økosystemer

På denne studieretning er mennesket og andre levende orga­nismer i naturen i centrum. Både kroppens virkemåde helt ned til hvad der foregår i den enkelte nervecelle og op til økosystemerne, og hvordan vi på godt og ondt udnytter vores viden om dem. Moderne biologi og
genetik giver forståelse for mang­foldigheden hos mennesker og i naturen og giver gode værktøjer til for eksempel retsmedicinske under­søg­elser. ­Studiet af menneskets evolution er også et godt grundlag for at beskæftige sig med livsstilsproblemer.

Fagene kemi og biologi arbejder både hver for sig og sammen – for eksempel om enzymers og lægemidlers opbygning og virkning.

Biologi

I biologi får du indsigt i aktuelle emner inden for sundhed, sygdom, bioteknologi og menneskets påvirkning af naturen. Du lærer om levende organismer lige fra små bakterier til mennesket.  I biologi laver du eksperimenter i laboratoriet, og du kommer på ­feltarbejde i naturen.

Kemi

Her får du indsigt i, hvordan kemien  op­træder i alt i din hverdag, fordi vi beskæftiger os med emner som fødevarer, tilsætningsstoffer, medicin, miljøet, plast og andre materialer. Faget er et eksperimentelt fag, og du udfører forsøg i laboratoriet og prøver kræfter med kemiske forsøgsop­stillinger.

Generelt

Vi skal arbejde med sundhed og sygdom, og denne studieretning vil være et godt valg i forhold til en videregående uddannelse på det sundhedsfaglige område. Vi arbejder eksperimentelt – både i laboratoriet og uden for skolen. Vi har tidligere besøgt forskningscenteret i Foulum, sejlet ud med et forskningsskib på Aarhus­bugten og arbejdet i væksthuset.

Vi har haft fokus på hjernen og deltaget i (og vundet) Drug­hunterdysten, der foregår på medi­cinal­fabrikken Lundbeck. Natur­videnskaben bliver perspektiveret på studieturen i 2.g, der oftest går til et land i Europa.

Læs mere om dine muligheder efter gymnasiet her