Matematikvejledning

Matematikvejlederen tilbyder vejledning og understøttende aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder. Det kan for eksempel dreje sig om vanskeligheder med talforståelse, manglende forståelse for tal og mængder, og vanskeligheder ved at tilegne sig tal, fakta og regneprocedurer.

Matematikvejleder 

Lars Peter Overgaard

E-mail:  lo@akat.dk

Kontor i Portbygningen, 1. sal

Træffes via ovenstående e-mail og efter aftale.