Design og arkitektur A + Matematik A

Design og arkitektur A + Matematik A: Design, arkitektur og bæredygtighed

Som det eneste gymnasium i Danmark kan Aarhus Katedralskole udbyde denne helt nye og ganske særlige studieretning med faget design og arkitektur på A-niveau. I kombination med Matematik A og et nært samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, arkitekt- og designfirmaer og andre virksomheder i byen giver det en unik studieretning, hvor perspektiverne er mange: Byggeri, byrum og bæredygtighed er nøgleord. Studieretningen har en klar, virkelighedsnær vinkel, hvor vi både arbejder konkret og teoretisk, men ofte med et designprodukt eller arkitektur i fokus. 

Design og arkitektur
Med design og arkitektur A lærer du at arbejde indgående med innovative metoder og projekter inden for en bred faglig ramme af arkitektur, kommunikationsdesign, produktdesign, immaterielt design samt design af byrum. I faget arbejder vi procesorienteret i projekter, hvor praksis og teori spiller tæt sammen. Vi arbejder i tværfaglige forløb med matematik, hvor din matematiske viden bindes sammen med en praksisorienteret og problemløsende tilgang. Du lærer at anvende en række forskellige digitale værktøjer, så du kan formgive dine idéer virtuelt samtidig med den fysiske produktudvikling. Et gennemgående fokus vil blandt andet ligge på bæredygtighed og innovation, og faget bevæger sig løbende uden for skolens rammer.

Matematik
Matematiske modeller er utroligt vigtige og bruges i alverdens sammenhænge. Forarbejdet til alle store byggerier indebærer masser af matematiske modeller. Rumlige figurer og flader kan beskrives med matematiske funktioner, og vi skal se på og arbejde med dem i computermodeller. Det er sjovt og lærerigt at arbejde problemorienteret, og det kombinerer den matematiske teori med konkrete anvendelser. At have matematik i tre år giver et solidt grundlag af teori og anvendelse, og præcisionen og den logiske tænkning fra matematik kommer til gavn i andre fag og i designprocesser. 

Generelt
Studieretningen klæder dig på til uddannelser inden for både matematik, naturvidenskab, design- og arkitektskoler samt ingeniørvidenskab. Den giver et problemløsende og innovativt blik på virkeligheden, og de kompetencer, man opnår, efterspørges på mange uddannelser. Studieretningen vil desuden styrke dine forudsætninger for at arbejde med digitale værktøjer i projektforløb, hvor den skabende, kreative proces er central. På studieretningen samarbejder vi i et længerevarende projektforløb med Arkitektskolen Aarhus og derudover med lokale tegnestuer og institutioner. 

Læs mere om dine muligheder efter gymnasiet her.

Interesseret i at høre mere? Se lærere og elever fortælle om lige netop denne studieretning, støtte- og vejledning, talenttilbud og meget mere lige her!