Skolens værdier

Aarhus Katedralskole bygger på et bredt humanistisk grundlag, der giver eleverne mulighed for at udvikle sig til hele mennesker i et stærkt fagligt miljø.
Det er en moderne skole med en historisk glød midt i Aarhus.
Inden for rammerne af eksisterende love og bestemmelser er Aarhus Katedralskole et selvejende alment gymnasium med følgende værdier:

Faglig fordybelse

Kvalitet i undervisningen, almendannelse og forberedelse til videregående uddannelse.

Demokrati

Social ansvarlighed, dialog og gensidig respekt.

Rummeligt fællesskab

Samarbejdsevne, tolerance og plads til forskellighed.

Kreativt miljø

Fællesarrangementer, elevbårne aktiviteter og inspirerende initiativer.

Udadrettede aktiviteter

Kontakter med det lokale og det internationale samfund.

 

Faglig fordybelse

- Eleverne får en tidssvarende, almendannende og studieforberedende
ungdomsuddannelse med undervisning inden for både humanistiske,
naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og kunstneriske fag.
- Undervisningen er af høj kvalitet - både fagligt og pædagogisk.
- Eleverne udvikler deres evne til at turde undre sig, begejstres og reflektere
over ny viden.
- Eleverne tilegner sig faglige kompetencer i et udfordrende, inspirerende og
forpligtende undervisnings- og studiemiljø.
- Eleverne erkender, at nogle udsagn har større kvalitet end andre, og bliver
samtidig bevidste om, at der findes flere perspektiver på verden.

 

Demokrati

- Eleverne engagerer sig i de demokratiske udvalg på skolen – herunder
Elevrådet, og gennem medbestemmelse videreudvikler de sig til
engagerede, ansvarlige og demokratiske borgere.
- Skolen støtter, at eleverne etablerer sociale og selvstyrende udvalg, som
har indflydelse på skolen.
- Den gode dialog og gensidig respekt sikrer den sociale ansvarlighed.

 

Rummeligt fællesskab

- Den enkelte elev udvikler sin samarbejdsevne og sin evne til at lytte og
give plads til andre.
- Skolen sikrer et åbent og forpligtende fællesskab, hvor mangfoldighed og
forskellighed værdsættes.

 

Kreativt miljø

- Skolen bakker op om en række initiativer i fritiden, for eksempel musical, musikarrangementer, skolefester, fredagscafé, kunst, lektiecafé og sport.
- Skolen formidler og støtter frivilligt arbejde, der giver eleverne mulighed for at tænke og agere kreativt og selvstændigt.
- Kreative indslag i undervisningen stimulerer elevernes evne til at tænke nyskabende.
- Skolen tilbyder inspirerende og behagelige studieomgivelser, der giver eleverne lyst til og mulighed for at studere og være sammen efter skoletid.

 

Udadrettede aktiviteter

- Gennem samarbejde med omverden udvikler eleverne nysgerrighed i
forhold til verden.
- Skolen indgår i fagligt samarbejde med private og offentlige virksomheder, organisationer og højere læreanstalter. Eksempler er talentpleje, faglige olympiader og forskerspire-projekter.
- Eleverne opnår indsigt i livet uden for skolen gennem virksomhedsbesøg og uddannelsesbesøg, så eleverne får et grundlag for valget af en videregående uddannelse.
- Eleverne har udbytte af skolens internationale aftaler i forbindelse med udveksling, studierejser og praktik.
- Internationale frivillighedsprojekter som for eksempel Operation Dagsværk bakkes op og skaber muligheder for udvikling og interkulturelt samarbejde.