Studievalg Østjylland

Hvem er Studievalg Danmark?

Studievalg Danmark vejleder om alle videregående uddannelser i Danmark og kan hjælpe elever på ungdomsuddannelser med at skabe et overblik over uddannelses- og karrieremuligheder.


Vejledning om videregående uddannelse efter gymnasiet

Camilla Kæseler Kongsgaard er Studie-og Karrierevejleder på Aarhus Katedralskole. Hun er jævnligt på skolen, hvor hun har kontakt med både 1., 2. og 3.g’ere. Studievalgs primære formål er at vejlede i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, mens det er skolens egne studievejledere, der er ansat til at støtte og vejlede i forbindelse med selve gymnasieforløbet.


Klassearrangementer og træffetid

I løbet af et skoleår afholder Studievalg Danmark forskellige klassearrangementer om valg af videregående uddannelse. Herudover træffes Camilla i rummet foran Festsalen cirka én gang om måneden, hvor det er muligt at booke tid til en personlig vejledning på www.studievalg.dk/book. Alle er velkomne til vejledning – både med store og små spørgsmål om videregående uddannelse, tvivl, fremtid og drømme. Desuden sørger Studievalg Danmark for at informere om forskellige vejledningstilbud som f.eks. Åbent hus, Udays, Studiepraktik og Studieinfo.. 


Tidligere elev?

Også tidligere elever er velkomne til at kontakte Camilla på: ckk@studievalg.dk eller til at besøge vejledningen på Dokk1, hvor der på samme vis som på skolen, bookes tid på www.studievalg.dk/book.