Studievalg Østjylland

Hvem er Studievalg Danmark?

Studievalg Danmark vejleder om alle videregående uddannelser i Danmark og kan hjælpe elever på ungdomsuddannelser med at skabe et overblik over uddannelses- og karrieremuligheder.


Vejledning om videregående uddannelse efter gymnasiet

Louise Wøbbe er studie-og karrierevejleder på Aarhus Katedralskole. Hun er jævnligt på skolen, hvor hun har kontakt med både 1., 2. og 3.g’ere. Studievalgs primære formål er at vejlede i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, mens det er skolens egne studievejledere, der er ansat til at støtte og vejlede i forbindelse med selve gymnasieforløbet.


Klassearrangementer og træffetid

I løbet af et skoleår afholder Studievalg Danmark forskellige klassearrangementer om valg af videregående uddannelse. Herudover træffes Louise i rummet foran Festsalen cirka én gang om måneden, hvor det er muligt at booke tid til en personlig vejledning på www.studievalg.dk/book.

Alle er velkomne til vejledning – både med store og små spørgsmål om videregående uddannelse, tvivl, fremtid og drømme. Desuden sørger Studievalg Danmark for at informere om forskellige vejledningstilbud som for eksempel åbent hus, U-days, studiepraktik og studieinfo. 


Tidligere elev?

Også tidligere elever er velkomne til at kontakte Louise på lbw@studievalg.dk eller til at besøge vejledningen på Dokk1, hvor der på samme vis som på skolen bookes tid på www.studievalg.dk/book.