Globale kompetencer

På Aarhus Katedralskole arbejder vi med globale kompetencer af flere grunde. Globale kompetencer indgår i en af skolens fem grundlæggende værdier: "Udadrettede aktiviteter – kontakter med det lokale og det internationale samfund."

Det globale er også at finde i skolens overordnede strategiplan, hvor plan no. 21 hedder: "Eleverne skal udvikle et globalt perspektiv, og det sker både på ’hjemmebane’ og på ’udebane’."

Endelig fremgår det af Gymnasielovens §1 stk. 4, at ”Eleverne skal derigennem opnå (…) forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.”

Aarhus Katedralskole betragter arbejdet med de globale kompetencer som et væsentligt element i elevernes uddannelse, så de bliver klædt på til at være globale medborgere med gode kommunikative og interkulturelle kompetencer og med blik for global bæredygtighed. I et globaliseret og foranderligt videnssamfund er tilegnelse af interkulturel viden og kompetencer vigtig, da globaliseringen har øget betydningen for at kunne aflæse og formulere budskaber i forskellige kulturelle situationer. Elevernes viden og kundskaber om globale forhold, sammenhænge og forandringsprocesser er tillige med til at sætte dem bedre i stand til at tage stilling til globale problemstillinger og agere som demokratiske borgere i en global verden, og sprog bidrager som en nøgle til at kunne forstå sig selv og omverden og til at kunne agere i den. Skolens globale aktiviteter er karakteriseret ved, at:

  • de har elevernes udbytte i fokus i alle faser.
  • de har faglige problemstillinger som omdrejningspunkt.
  • de ses så vidt muligt i sammenhæng med den normale undervisning i fagene.
  • de er tilrettelagt til en bestemt studieretning og derved bidrager til studieretningstoningen.
  • de er planlagt pædagogisk, så eleverne opnår konkrete deltagererfaringer.
  • de har en bred målgruppe - typisk en hel klasse/hold.