AKVs kreative konkurrencer 2022: Spejling

Aarhus Katedralskoles Venner udfordrer elevernes fantasi og kreativitet, og der er penge og berømmelse på højkant.

"Hun havde et spejl, og når hun så sig deri og spurgte: "Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her?" svarede spejlet: "Ingen i verden er dejlig som du." Så var hun tilfreds, for hun vidste, at spejlet talte sandhed.

-Brødrene Grimm, Snehvide 

Billedkonkurrencen

Spejling er temaet for dit billede. Lav et billede, der indfanger og gengiver noget, som du synes er oplagt til visualisering. Billedet kan være realistisk/figurativt eller mere abstrakt, og du skal give det en titel. Der er frit valg med hensyn til valg af teknik og materialer, så længe dit arbejde er et billede på en flade, der kan udstilles på skolen. Sammen med billedet skal du aflevere en kort redegørelse for dine overvejelser på max en halv side. Har du spørgsmål, så kontakt Anne Kjær Hansen. 

Tekstkonkurrencen

Skriv et essay, en novelle eller et digt som spejling. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, at teksten fremstår levende og anskuelig og har skildringen af noget tematisk interessant og vedkommende som omdrejningspunkt. Teksten skal være på cirka 1000 ord, digtet væsentligt kortere.

Afleveringsfrist: 25. april 2022

Billedbidrag afleveres både på kontoret i Gul Bygning og elektronisk i PDF-format til ak@akat.dk. Alle billedbidrag udstilles på skolen og på skolens hjemmeside. Tekstbidrag sendes til kl@akat.dk.

Bedømmelse

Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse vælger vinderne, som får overrakt præmien ved dimissionen. I begge konkurrencer udnævnes tre vindere: 1. præmie kr. 1000, 2. præmie kr. 500 og 3. præmie kr. 300.

Vinderhistorien og vinderbilledet vil blive trykt i Arosia, skolens årsskrift.