Vægmaleri i elevkantinen

Eske Touborg er kunstner og graffitimaler. Han er desuden student fra Aarhus Katedralskole. Tilbage i efteråret gav han elevkantinen nyt liv med et stort vægmaleri. Et værk, der indkapsler den udvikling, man som elev gennemgår i sin gymnasietid. Vi har spurgt ham ind til tankerne bag værket, arbejdsprocessen og hans kunstneriske virke.

Eske Touborg blev student fra skolen i 2015 og kom i efteråret 2022 tilbage til skolen for at male et vægmaleri i skolens elevkantine. ”Det var en sjov mail at få, for jeg synes, det var interessant, at det var på mit gamle gymnasium, så det var specielt at blive inviteret. For der er noget med at komme tilbage til et sted, der har formet en, og hvor man har brugt så meget tid”, fortæller Eske. Inspirationen til hvad værket skulle indeholde, kommer ikke alene fra Eske selv. ”For mig var det vigtigt, at vi havde en dialog mellem skolen, kunstudvalget og mig som kunster, og at vi sammen fik lavet et værk.”

Maturity 
Vægmaleriet har titlen Maturity og tager udgangspunkt i samme farver som Engelunds vægmaleri, der findes i skolens Festsal. ”Det var vigtigt for mig at lave en eller anden form for pendant til den kunst, der i forvejen er på skolen”, forklarer Eske Touborg. Foruden skolens værdier om demokrati og mangfoldighed symboliserer vægmaleriet, hvordan man som elev på Katedralskolen udvikler sig og tager ansvar – både ansvar for hvordan vi er som individer, men også ansvar for at vi skal udvikle os.

Værket består af ringe, der bliver større og større, og fire karakterer der symboliserer den samme person. ”Jeg ser de her cirkler som bagvedliggende lag for de karakterer, der er en del af værket, og jeg har forsøgt at arbejde med, hvordan ting udvikler sig over tid”, fortæller Eske. Udviklingen i karakterernes kropssprog og mimik skal ses som udtryk for den udvikling, man gennemgår i sin tid som elev på Katedralskolen.

”Jeg har forsøgt at tænke udviklingen fra 1.- til 3.g ind i værket. At vi starter med lukkede øjne, helt blide. Vi ved ikke rigtig, hvad det er, vi går ind til. I 2.g begynder vi at tage fat. Vi begynder at turde noget – både i verden, i de grupper vi er en del af og for os selv som individer. Vi begynder at danne meninger og rykke os rent fysisk. I 3.g tør vi gå forrest og skyde brystet frem. Efter den fjerde og sidste karakter har vi hænderne foldet foran os, vi er måske lidt mere rolige. Vi har fået en form for ballast gennem gymnasiet – noget som jeg især har fået fra Katedralskolen,” fortæller Ekse Touborg.

Graffitimaler i hjertet
Eske har, siden han var omkring 11 år, arbejdet med kunst. Han startede som barn med at male graffiti på forskellige mure og overflader. Sidenhen har Eske Touborg malet flere væg- og gavlmalerier rundt omkring i Aarhus. Arbejdet med graffiti er stadig forankret i ham.

”Det er ret vigtigt for mig, at man i mit virke som kunster og i mine værker kan se, hvor jeg kommer fra. Det kan virke som en stor kliché, at man skal kunne se sit DNA, men det er faktisk ret vigtigt for mig. Jeg kommer ud fra graffitikulturen, og derfor er jeg også en del af den. Jeg plejer at sige, at jeg er graffitimaler i hjertet, og så udspringer kunstneren af det – måske som blodet, der cirkulerer."

I videoen nedenfor kan du høre Eske Touborg fortælle mere om sine tanker bag værket, og hvordan arbejdsprocessen har været anderledes end mange af de gavlmalerier, som han tidligere har lavet: