Studiekreds i medicinsk fysik

I november og december har 24 elever fra Katten deltaget i den første del af en studiekreds i medicinsk fysik. Her besøgte de Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), der er et tværfagligt forskningscenter organiseret under Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og beliggende på Aarhus Universitetshospital.

På besøget lærte elever om, hvordan en MR-skanner fungerer. De fik desuden en rundvisning på afdelingen og hørte om flere forskellige hjerneforskningsprojekter, hvor der forskes i sygdomme som Parkinsons syge, demens, hjerneblodpropper og depression.

Studiekreden i medicinsk fysik startede op tilbage i november måned sidste år, og tilslutningen har været så stor, at der nu er venteliste for at komme med. Studiekredsen er for både C, B og A-niveaus elever, der er nysgerrige at få et indblik i, hvordan den fysik, de kender fra undervisningen, spiller en afgørende rolle i forskning, diagnosticering og behandling af forskellige sygdomme. Igen til februar og marts foregår anden del, hvor studiekredsen igen besøger Aarhus Universitetshospital.

Studiekredsen besøger AUH

Studiekredsen besøger AUH

Eleverne lærer om hjernen

Rundvisning på afdelingen

Eleverne lærer om MR-skanner

Eleverne lærer om MR-skanner