Engelsk A + FranskB A + Samfundsfag

Engelsk A + FranskB A + Samfundsfag B: En stærk international profil

En studieretning med en stærk international profil og med fokus på kommunikation og kultur og samfundsforhold. Du opnår et højt niveau i skrift og tale i to vigtige kommunikationssprog og forståelse for to store kulturer, der har præget og fortsat præger Europa og det internationale samfund. Fransk og engelsk er verdenssprog med mange fællestræk i forhold til ordforråd og grammatik. Det faglige samarbejde giver mulighed for at arbejde med emner som kulturforskelle, storbyen, Canada og rejsen, globalisering, integration og flygtningestrømme, kolonisering og ungdomskultur.

Engelsk
Faget byder på analyse af forskellige tekster, kort- og reklamefilm samt medieteori i relation til analyse af sociale medier og nyhedsmedier. Engelsk er et verdenssprog og indgår naturligt i det internationale perspektiv i denne studieretning. I engelsk arbejder vi hen imod en beherskelse af sproget på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt med henblik på at kunne begå sig i den globaliserede verden.

Fransk
I fransk arbejder vi, som i de andre sprogfag, både med sprog, kultur og samfundsforhold. Vi dykker ned i meget varieret materiale; både artikler, billeder, sange, film osv. Vi samarbejder med Aarhus Universitet og med århusianske folkeskoler, hvor elever fra Katedralskolen får lov til at undervise.

Samfundsfag
Vi arbejder aktuelt med udgangspunkt i Danmark og verden omkring os. Du får redskaber til at forstå verden og til at undersøge og diskutere løsninger af problemstillinger i samfundet. Typiske eksempler på emner i studieretningen kan være politiske tendenser, identitetsdannelse, kulturforskelle og migration med mere.

Generelt
Denne internationale studieretning giver dig forståelse for både kulturelle, historiske og nutidige udviklingstendenser. Der er rig mulighed for at komme ud af huset og arbejde projektorienteret. Klassen kommer til at deltage i SamfundsCup, der er en konkurrence mellem gymnasieelever i hele landet med fokus på at løse aktuelle problemstillinger på innovative måder. 

Studierejsen har form som et sprogskoleophold og kan gå til Strasbourg, Bruxelles, Paris eller Nice.

Læs mere om dine muligheder efter gymnasiet her.

Interesseret i at høre mere? Se lærere og elever fortælle om lige netop denne studieretning, støtte- og vejledning, talenttilbud og meget mere lige her!