Matematikvejledning

Matematikvejlederen tilbyder vejledning og understøttende aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder. Det kan fx dreje sig om vanskeligheder med talforståelse, manglende forståelse for tal og mængder og vanskeligheder ved at tilegne sig tal, fakta og regneprocedurer.

Matematikvejleder 

Lars Peter Overgaard

E-mail:  lo@akat.dk

Kontor i Portbygningen, 1.sal

Træffes efter aftale via ovenstående E-mail