Model United Nations

Model United Nations (MUN) er et talenttilbud om international politik og debat for skolens elever. I en MUN-konference repræsenterer eleverne et lands holdninger og perspektiver i en simuleret samling i FNs General Assembly. De researcher, forhandler og udarbejder udkast til resolutioner. Alt foregår på engelsk og efter en formel code of conduct. Der afholdes hvert år internationale MUN-arrangementer både i Danmark og i udlandet, og Aarhus Katedralskoles MUN-gruppe deltager.