Bestyrelsen

Lone Eibye Mikkelsen – næstformand le@akat.dk

Dan Enok Sørensen (tidligere forælder) teodes@cas.au.dk

Trine Klinge (forælder) trine.ferrum@gmail.com

Elisabeth Jepsen (forælder) Elisabeth.Jepsen@spxflow.com

Arne Frier (tidligere ansat) frierarne@gmail.com

Henrik Gjørup (forælder) hphgjo@gmail.com

Søren Korshøj Laursen (lærer) kl@akat.dk

Anne Kjær Hansen (lærer) ak@akat.dk